Últimes noticies

Informació del Servei

La Resolució SLT/516/2021, de 26 de febrer, manté les darreres limitacions en la prestació dels serveis de les biblioteques des de l’1 de març fins a les 00:00 hores del dia 8 de març de 2021.

 

D’acord amb el text publicat els serveis de les biblioteques queden de la següent manera:

 

·         Es podran dur a terme els serveis habituals de les biblioteques amb una limitació del 50 % de la capacitat màxima en condicions normals: servei de préstec i retorn de documents, accés directe a les col·leccions, ús de les sales de lectura i estudi, ús dels ordinadors, etc. (art. 12.3)

 

·         Les biblioteques poden rebre als seus espais visites escolars dins de l’horari escolar de qualsevol tipus de centre educatiu o centres activitats d'intervenció socioeducativa per a l'atenció i formació a persones amb discapacitats, necessitats especials o situació de vulnerabilitat i igualment, el personal de les biblioteques pot desplaçar-se a aquests centres dins de l’horari escolar a fer-hi activitats (art. 15.1)

 

·         Les biblioteques poden organitzar activitats formatives o educatives dirigides a educació infantil i primària fins a un màxim de sis alumnes per espai (si són de bombolles escolars diferents) o amb tots els alumnes d’una mateixa bombolla sempre que no hi participin alumnes d’altres grups estables (art. 15.3). En tots dos casos caldrà sumar el protocol de l’article 12.4 adaptat a les característiques de les biblioteques:

 

ü  Cal garantir que no se supera el percentatge següent de l'aforament autoritzat: 50% en les instal·lacions i els equipaments a l'aire lliure i del 30% en les instal·lacions i equipament en espais tancats.

 

ü  Cal establir un control d'accés.

 

ü  Cal garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

 

ü  Es permet el desenvolupament d'activitats grupals sempre que no es concentrin més de sis persones, inclosa la persona que és la professora o monitora, si escau, i, addicionalment, en les instal·lacions i equipaments en espais tancats que les activitats es puguin desenvolupar amb mascareta.

 

ü  En les instal·lacions i els equipaments en espais tancats s'ha de concertar cita prèvia.

 

 

·         Les biblioteques poden organitzar activitats de lleure dirigides a infants d’educació infantil i d’educació primària tant en espais interior com a l’aire lliure, en grups màxims de sis persones (art. 15.6).

 

 

Per tal de continuar garantint la seguretat dels serveis de les biblioteques es mantenen les mesures recollides en el document Plans de represa del sector cultural: Biblioteques de juliol de 2020.Informació sobre la prestació del servei de la biblioteca digital #eBiblioCat

La prestació del servei de la biblioteca digital eBiblioCAT es continua prestant mitjançant la mateixa plataforma tecnològica que fins ara.

Accés a través del web

L’accés als continguts digitals es pot continuar realitzant com fins ara a través de l’adreça https://biblioteca.ebiblio.cat

Accés a través de l’aplicació Biblio Digital (Odilo)

Els usuaris que actualment ja disposaven d’un compte a eBiblioCAT han rebut una actualització automàtica de l’aplicació eBiblio a l’aplicació Biblio Digital (Odilo), que serà l’aplicació a través de la qual podran continuar gaudint dels serveis d’eBiblioCAT

Les persones que encara no són usuàries d’eBiblioCAT es poden descarregar l’aplicació per a dispositius mòbils des de Google Play i Apple.

Per accedir a la biblioteca digital #eBiblioCAT cal tenir el carnet d’alguna biblioteca pública de Catalunya. El carnet es pot obtenir també de manera telemàtica a través de la pàgina web següent:

http://catalunya.ebiblio.es/ayuda/E0360/ca/carnet.htm

Accés al préstec i consulta de llibres i revistes electrònics vinculats a llicències facilitades pel Ministeri de Cultura

Els llibres i revistes electrònics disponibles fins ara a eBiblioCAT i que estaven vinculats a les llicències facilitades pel Ministeri de Cultura no estaran disponibles durant els propers dies. Les persones que tenien un préstec d’algun d’aquests documents i en vulguin continuar la lectura s’hauran de posar en contacte amb el Servei d’atenció a l’usuari d’eBiblioCAT e-biblio.cultura@gencat.cat per tal d’activar una nova llicència a càrrec del Departament de Cultura de la Generalitat i de la Diputació de Barcelona.

L’accés a les col·leccions adquirides pel Departament de Cultura de la Generalitat i la Diputació de Barcelona continua funcionant normalment.

Els usuaris que durant els propers dies detectin qualsevol incidència en el funcionament del seu compte personal es poden dirigir al Servei d’atenció a l’usuari d’eBiblioCAT <e-biblio.cultura@gencat.cat>.

Més informació:
biblioteques@gencat.cat
Comments