Últimes noticies

Tens una cita amb la teva biblioteca? 1/11/2020

Les biblioteques públiques continuaran garantint l’accés a la lectura mitjançant els seus serveis de préstec

  • El conjunt de les biblioteques públiques catalanes continuen obertes i mantenen el servei de préstec de documents per tal de garantir l’accés a la lectura.

  • Des de l’inici de la pandèmia s’ha creat més de 300 clubs de lectura virtual i es continua incrementant el nombre de continguts digitals accessibles a través d’eBiblioCat


La Resolució SLT/2700/2020 inclou les biblioteques entre els equipaments culturals excepcionats de la suspensió d’activitats de manera que el conjunt de la ciutadania podrà continuar accedint a les biblioteques per a la recollida i lliurament de documents reservats per al préstec. Els bibliobusos podran oferir també el servei de préstec sense accés a l’interior del vehicle.

Per tal de facilitar la gestió de les sol·licituds, la majoria de les biblioteques ja han habilitat sistemes telemàtics de reserva prèvia o mitjançant atenció telefònica.

En paral·lel, i a conseqüència de les mesures adoptades per a la contenció de la pandèmia, durant els propers 15 dies no s’hi podran celebrar activitats culturals o d’altra mena ni accedir a les sales de lectura, estudi o treball ni a la col·lecció bibliogràfica. No es podrà tampoc fer ús dels ordinadors tot i que es manté el servei de wifi.

Tal i com s’ha vingut fent fins ara als documents retornats de préstec, i als que provinguin de l’exterior per adquisició o donació, se’ls aplicarà una quarantena de 48 hores abans de ser retornats als prestatges o incorporats a la col·lecció.

Es podrà continuar prestant el servei de préstec interbibliotecari, préstec a domicili, especialment als col·lectius més vulnerables, i préstec a entitats i centres educatius. La prestació de serveis de les biblioteques dins dels equipaments d’estada col·lectiva com hospitals, residències, centres de dia i similars es realitzarà sempre que sigui possible garantir el protocol de seguretat.

Consulta dels documents disponibles a les biblioteques públiques

Per conèixer el fons de les biblioteques públiques catalanes hi ha disponibles les següents eines de cerca:

A partir de la localització de les obres d’interès només cal contactar amb la biblioteca habitual per tal de sol·licitar-ne el préstec.

Reforçament dels serveis i col·leccions digitals

Les biblioteques continuen reforçant tots els serveis que ofereixen a través d’Internet, especialment els que fan referència a la lectura digital:

  • Biblioteca digital #eBiblioCat http://ebibliocat.cat llibres i revistes electrònics; música, pel·lícules o audiollibres en format streaming, etc.
  • Clubs de lectura virtuals: més de 300 clubs de lectura en funcionament mitjançant l’aplicació #Tellfy
  • Informació bibliogràfica i resolució de consultes
  • Activitats culturals en directe

Més informació:
biblioteques@gencat.cat Comments